Met het vertellen van deze verhalen, kan ik anderen op een bijzondere wijze, een warm gevoel van geluk of berusting geven, waardoor verdriet of pijn even minder op de voorgrond zijn.

Daarnaast kan ik op deze muzikale manier, in een behoefte voorzien van veel mensen, om een pure versie te hebben van hun  persoonlijk verhaal. De intensiteit waarmee tekst en muziek in deze verhalen samen gaan is werkelijk uniek en raakt nagenoeg iedereen. Waar niet alles in woorden gezegd kan worden, maakt muziek het plaatje rond

Liefde van later