Versie juni 2020

Privacyverklaring Luizter

 

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover meer te vertellen hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Versie Juni 2020

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al uw gegevens om. Om u daarover meer te vertellen hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

1. Over ons
Wat leuk dat u onze website bezoekt! Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u een verzoek indienen met betrekking tot uw rechten, dan kunt u ons via onderstaande gegevens bereiken.

Luizter
E-mailadres: info@luizter.nl
Telefoonnummer: 06-14662155

2. Persoonsgegevens
Deze persoonsgegevens verwerken we
a. Voor- en Achternaam;
b. E-mailadres;
c. Telefoonnummer;
d. Bedrijfsnaam;
e. Geslacht;
f. De persoonlijke verhalen die u aan ons vertelt;
g. Overige gegevens die u aan ons verstrekt, zoals datum, locatie, begin- en eindtijd en het soort gelegenheid.

Deze bijzondere persoonsgegevens verwerken wij
a. Foto of video portretten (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden)

Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van uzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.

3. Doeleinden
Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Offerte
U kunt bij ons vrijblijvend een offerte aanvragen. Om deze op te kunnen stellen hebben we alle contactgegevens nodig die we hopelijk later op een factuur mogen zetten. Ook als u of de onderneming waarvoor u werkt geen klant bij ons wordt, bewaren we de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo onze werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst. Verder bewaren we de gegevens graag voor ons eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes we hebben aangeboden.

Dienst
Op het moment dat u onze diensten afneemt, zullen wij uw gegevens verwerken. Zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan.

Wij verwerken uw gegevens om u informatie toe te sturen, een draaiboek op te stellen, afspraken te maken, voor de uiteindelijke uitvoering van de opdracht en om daarna nog reviews op te vragen. Onze klanten krijgen middels een persoonlijke inlognaam en wachtwoord toegang tot de online omgeving mijn.luizter.nl. Hier is alle praktische informatie rondom het optreden te vinden. De vragenlijst wordt ook online ingevuld. 

Bovendien verwerken wij de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van die opdracht. Dat zijn in elk geval uw naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen wij bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Wij bewaren facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Gegevens die wij niet voor de facturatie nodig hebben zullen wij verwijderen binnen 1 jaar nadat het optreden heeft plaatsgevonden.

Interview
Wij schrijven en vertellen Luizterverhalen op basis van een persoonlijk interview. Daarbij bespreken wij met u dus uw levensverhaal, liefdesverhaal, bedrijfsverhaal of uw andere verhalen en anekdotes. Deze verwerken wij om u een gepersonaliseerde ervaring te kunnen bieden. Wij bewaren deze verhalen tot 1 jaar nadat wij de input van het interview ontvangen hebben.

Portretten
Wanneer wij een optreden voor u doen, kunnen wij daarna foto’s of video’s ontvangen, waarop u herkenbaar in beeld bent. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om dit beeldmateriaal te verwerken, namelijk een belang om de beelden op onze website te plaatsen en te kunnen inzetten voor onze eigen bedrijfsvoering, waaronder ter promotie, in ons portfolio, als naslagwerk en als achtergrondinformatie. Wij hebben daarbij een afweging gemaakt tussen uw privacybelang en onze belangen. Daarnaast is er in de meeste gevallen sprake van verwerking van gegevens die uzelf openbaar heeft gemaakt. Dergelijke beelden laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost van de website verdwijnt of wanneer u een verwijderingsverzoek bij ons indient.

Vertellers
Wanneer u met ons aan de slag gaat als verteller, verwerken wij uw persoonsgegevens.
Zo verwerken wij uw NAW-gegevens en facturatiegegevens, om met u de overeenkomst aan te kunnen gaan. Wij bewaren deze gegevens tot 8 jaar na het einde van de overeenkomst, om aan onze wettelijke plicht te voldoen. De gegevens die niet noodzakelijk meer zijn na het eind van onze overeenkomst, worden zo snel mogelijk verwijderd.

Wij maken een (afgeschermd) online profiel aan op onze online omgeving mijn.Luizter.nl, waarin u informatie over het optreden kunt vinden. Daarbij plaatsen wij een naam en portretfoto. Het profiel is alleen toegankelijk voor uzelf en de betreffende teamleden van Luizter. Dit profiel blijft online staan zolang u met ons samenwerkt. Wanneer onze samenwerking eindigt, zullen wij uw gegevens van onze online omgeving verwijderen.

Overig contact
U kunt met ons contact opnemen via ons contactformulier, omdat u ons heeft gesproken op een beurs, via e-mail of via onze live chat te sturen. We hebben dan een gerechtvaardigd belang om de gegevens die we op die wijze van u hebben verkregen te verwerken. De inhoud van de e-mail of het bericht, uw naam en e-mailadres verwerken we het met doel om op uw bericht te kunnen reageren. We bewaren deze communicatie maximaal 1 jaar.

4. Doorgifte
Ontvangers van persoonsgegevens
We delen uw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:
• Hosting van onze website;
• Dienst voor online reviews;
• Marketingdiensten;
• Externe e-mailoplossingen;
• Betaaldiensten.

Doorgifte derde landen
Alle persoonsgegevens worden door ons of onze verwerkers opgeslagen in een land in de EU/EER of in een adequaat land en we hebben met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten om uw persoonsgegevens veilig te verwerken.

Links
Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

5. Uw rechten
We informeren u graag over de rechten die u heeft en de invloed die u kunt uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@Luizter.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat u gemaakt heeft tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heeft u klachten over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht uw klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

7. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

Advertentiecookies
Om advertenties beschikbaar te stellen worden via deze website cookies geplaatst van Google DoubleClick, Facebook Custom Audience en Facebook Connect. Deze cookies zorgen ervoor dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier: [https://www.google.com/policies/technologies/ads/]. Meer informatie over de cookies van Facebook vindt u hier: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

Tawk.to
Onze live chat software (Tawk.to) plaatst via deze website ook cookies. Zo kunt u direct via onze website vragen stellen. Tawk.to plaatst deze cookies om bezoekers van deze website te identificeren en volgt u om een betere chat-ervaring te bieden wanneer u tussen verschillende pagina’s surft. Meer informatie over het privacybeleid van Tawk.to vindt u hier: [https://www.tawk.to/privacy-policy/].

Social media 
We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.


• Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation]
• Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]

• Twitter: [https://twitter.com/privacy]
• Google (Plus) en YouTube: [https://policies.google.com/privacy?hl=nl]
• Pinterest: [https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy]

Analytische cookies
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij analytische cookies van Google Analytics, Google Tag Manager en New Relic. Meer informatie over cookies van Google vindt u hier: [https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl]. Meer informatie over het cookiebeleid van New Relic vindt u hier: https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

8. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.